Türkistan’dan İstanbul’a Bir Şehadetin Hikayesi

Rusların Türkistan bölgesinde hâkimiyet kurma faaliyetlerinin başladığı yıllarda halk, sıradan bir pamukçu ustasının oğlunun yanına toplanarak bu mezalime karşı durmuştu. Aynı zamanda bir mutasavvıf olan Dükçi Îşân, devrin halifesi Abdülhamid Han’la da irtibat kurmuştu…

TÜRKİSTAN’DAN ANADOLU’YA EMİR TİMUR

1336’da Hoca ıIgar köyünde doğan Emir Timur, 1405’te Otrar’da ordugâhta öldüğü zaman geride çok geniş yerleri içine alan bir devlet bırakmıştı. Bu devletin merkezî toprakları batı Türkistan, nüfuz alanı ise Moskova’dan Delhi’ye, doğu Türkistan’dan İstanbul’a kadar uzanıyordu. Onun bütün bu geniş alana defalarca seferler düzenlemiş olması ve söz konusu coğrafyayı bir idare altında toplamayı başarmış ilk ve tek Müslüman hükümdar olması elbette ki tesadüf değildi…

Afganistan

Afganistan, Horasan medeniyetinin merkezi, Orta Asya’nın ilim membaı oldu asırlar boyunca. İmam-ı A‘zam, Mevlana Celaleddin-i Rumi, İbrahim bin Edhem hazretleri gibi zatların doğduğu bu topraklar bulunduğu coğrafyanın sıkıntılarına rağmen eski güzelliği ve tarihî dokusunu muhafaza ediyor…

Hoca Ahmed Yesevî

“Gönlünde Allah-ü Teâlâ’nın aşkını taşıyanlar, dünya ile tamamen irtibatlarını kesmişlerdir. Bunlar, halk içinde Hak ile olurlar, bir an Allah-ü Teâlâ’yı unutmazlar.”