osmanlı kütüphane

Kitap Dostu Padişahlar

“Kitaplar, akıllı kişilerin bahçeleri; faziletli kişilerin güzel kokulu çiçekleridir.” sözünce Osmanlı sultanları da bu bahçelerde yetişen güzel kokulu çiçeklerin rayihasını …

Osmanlı Devrinde Kitap Nasıl Basılırdı?

Osmanlı devrinde matbaalar iki şekilde faaliyet gösteriyordu. Bunlardan birincisi hurufat, diğeri taş basmasıydı. Eski matbaalar ve işleyiş usulleri bugün tarihe karıştı. Günümüzde son teknoloji baskı makineleriyle yapılan iş eskiden nasıl yapılıyordu? İşte hurufat, taş basması ve eski matbaaların işleyiş tarzları hakkında bugün bilinmeyenler…

Ne Okuyacağını Bilmek

İnsanoğlu, sağlığını korumak için vücuduna zarar verecek yiyecek ve içeceklerden nasıl uzak duruyorsa, fikriyatına zarar verecek eserleri okumaktan da sakınmalıdır…