Rodos’ta Tek Vakitlik Cami

1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından fethedilen Rodos, yaklaşık 400 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kaldı. Bu süre zarfında Osmanlılar adada birçok …

Gül Baba Tekkesi ve Türbesi

Gül Baba, Kanunî Sultan Süleyman’ın daveti üzerine Budin seferine katılmıştır. Osmanlılarda ordu sefere çıktığında askerin maneviyatını yüksek tutmak için dervişler ve şairler de sefere katılıyor, mola zamanlarında dualar okunuyor, destanlar söyleniyordu…

Kanunî Sultan Süleyman

Avrupalıların “Büyük Türk” ve “Muhteşem Süleyman” ismini verdikleri padişahın hususi hayatında basit dünya zevk ve eğlencelerine kapıldığını iddia edebilecek hiçbir vesika ve kaynak yoktur.