Konyalı Koç Bekir Ağa

Cezzar Ahmed Paşa ve ordusu Akkâ Kalesi’ni kahramanca savunurken onlara destek olarak gönderilen ve savaşın kazanılmasında önemli rolü olan bir kişi vardı: Konyalı Koç Bekir Ağa.

Kore Dağlarında Sönen Yıldızlar

Güney Kore askerlerinin 38. paralel boyundaki sınırı geçtiklerini bahane eden Kuzey Kore’nin, 25 Haziran 1950’de Güney Kore topraklarına girmesiyle başlar Kore Savaşı. Her savaş gibi yıkıcı ve acımasız bir mücadele yaşanır Kore’de…