Osmanlı’da Derin Yapılanma Şemsi Paşa Suikasti

İttihat ve Terakki Cemiyeti için Rumeli’ni çok iyi bilen Şemsi Paşa en ciddi tehditti ve onun öldürülmesiyle bölgede cemiyetin faaliyetleri kolaylaşacaktı… Osmanlı’da derin yapılanmanın ilk büyük darbesi olan bu suikast hem İttihat ve Terakki hem de Rumeli için bir dönüm noktası olacaktı…

İttihat ve Terakki’nin İdam Sehpaları

Uzun süre üstü kapatılmak istenen 31 Mart 1325’teki (13 Nisan 1909) sözde “irtica hareketi” sonrası çok sayıda mazlum insanın darağaçlarına çekilmesi hadisesi, yayınlanan vesikalar ve hatıratlarla günden güne daha da açığa çıkmaktadır…

Yıldız Sarayı Nasıl Yağmalandı?

İttihat ve Terakki’nin lideri Binbaşı Enver Bey (Paşa) de Yıldız Sarayı’nı teslim alan kuvvetlerin içindeydi ve beraberindeki gönüllülerle sarayı, tarihte benzeri görülmedik bir şekilde yağmalamışlardı.