İzzetle Geldi Âleme Şehzâdemiz

Osmanlı Devleti’ni 33 yıl muvaffakiyetle idare eden Osmanoğulları’nın son büyük padişahı sultan İkinci Abdülhamid Han ne zaman ve nerede doğmuştu? Padişahın ikinci oğlu olan bu şehzadeye Abdülhamid isminin verilmesinin bir sebebi var mıydı?