ENVER PAŞA’NIN PEŞİNDEKİ ALMAN CASUSU

Enver Paşa’nın vaktiyle Almanlar tarafından kullanıldığı bir hakikat. Nitekim Enver ve Cemal Paşaların “Almanlara meclûbiyeti” yani tutkunlukları devrin gazete ve resmî evrakına da yansımıştı. Hatta hatıratında Karabekir Paşa, Enver Paşa’nın Almanlarca casusluk yoluyla elde edildiğini ima ediyordu. Aşağıdaki yazıda okuyacağınız “iddiaları da” bu çerçevede değerlendirmek pek de yanlış olmaz…

Osmanlı Askeri

Prens Henry, gerek İstanbul’da gerekse Osmanlı topraklarındaki gezileri esnasında Osmanlı ordusunu yakından inceleme fırsatı bulmuştu. Bu müşahedeleri, bilahare ona bir dost meclisinde şu sözleri söyletecekti: “Osmanlı askeri, Avrupa askerinden üstündür.”

Schwetzıngen Camii

Avrupa’da, bilhassa Alman prensliklerinde “Turquerie” yani bugünün tersine Müslüman kültürüne özenme modası vardı. Saksonya kralı kendisine Osmanlı’nın yeniçerilerini örnek alarak yeniçeri ocağı kurdururken Avrupalı asilzadeler Osmanlı sultanları gibi giyinmeye özen gösterirlerdi…