Keşfet, Osmanlı Tarihi

Yedinci Padişah Fatih’ten Kalan 7 Hatıra

İstanbul’u fethederek bizlere en büyük hediyesini veren Fatih Sultan Mehmed Han’ın, yaptığı diğer icraat ve eserlerle de günümüze ulaşan Osmanlı mirasında önemli bir yeri vardır. Fetih (29 Mayıs 1453) ve Fatih’in vefat yıldönümü (3 Mayıs 1481) münasebetiyle bu “övülmüş” sultanın bizlere bıraktığı hatıralardan 7 tanesini hatırlayalım…

1.Fatih Sultan Mehmed Han’ ın Tablosu

1

Sultanın isteğiyle Venedik’ten gelen Ressam Gentile Bellini, İstanbul’da kaldığı yaklaşık 15 ay zarfında birçok eser yapmıştır. Bunlardan en mühimi şüphesiz, 1480 yılında yaptığı Fatih Sultan Mehmed Han’ın portresidir. Günümüzde Londra’daki National Gallery’de bulunan bu yağlı boya tablo, kaynaklarda yapılan Fatih Sultan Mehmed tasvirine birebir uymaktadır.

2.Şahî Topu

2

Fatih Sultan Mehmed Han’ın çizimlerini bizzat kendisinin yaptığı ve Şahî topu diye bilinen iki parçalı büyük toptan fetih için 3 yahut 4 adet döktürülmüştü. Edirne’de döktürülen bu toplar, ancak iki ayda İstanbul önlerine getirilebilmişti. Birbirine vidalanan namlu ve barutun depolandığı yatak kısımlarından oluşan 18 ton ağırlığındaki Şahî topu, 1800 metreye kadar isabetli atış yapabiliyor ve 600 kilogramlık gülle atabiliyordu. Şahî sınıfından olup yine Fatih devrinde (1464) Ali Usta tarafından dökülen bir top ise 4 asır sonra İngilizlerin ısrarlı talepleri neticesinde, 1868’de Sultan Abdülaziz tarafından Kraliçe Victoria adına İngiltere’ye hediye edilmiştir. Günümüzde İngiltere’nin Portsmouth şehrinde Fort Nelson Kalesi’nde sergileniyor.

3.Çocukluk Defteri

3

Süheyl Ünver tarafından 1961 yılında “Fâtih’in Çocukluk Defteri” adıyla yayımlanan müsvedde defterindeki sayfalar, Şehzade Mehmed’in sadece şiire değil, resim, hat ve tezhip sanatlarına da ilgi duyduğunu göstermektedir. Topkapı Sarayı Arşivi’nde bulunan defter aynı zamanda Fatih Sultan Mehmed’e dair bilinen en eski vesikadır.

4.Kaftanı

4

Topkapı Sarayı Müzesi’nde yaklaşık 2500 elbiseden oluşan büyük bir koleksiyon vardır. Böyle devasa bir koleksiyonun oluşmasında sarayda vefat eden padişahların iç ve dış elbiselerinin bir bohça içerisinde mühürlenip saklanması geleneği büyük rol oynar. Müzedeki padişah kaftanları, Fatih Sultan Mehmed’den itibaren kronolojik bir sırayla sergilenmektedir.

5.Madalyonları

5

Zamanın tanınmış sanatkârları tarafından Fatih’e ait madalyonlar yapılmış ise de bunlardan hiç birinin orijinali ülkemizde bulunmamaktadır. Fotoğraftaki bronz madalyon ise Gentile Bellini’nin, Venedik’e döndükten sonra tamamladığı madalyondur. Bu eserin ön yüzünde sultanın portresinden farklı bir resmi, arka yüzünde ise üst üste 3 taç figürü bulunmaktadır.

 6.Kılıcı

6

Topkapı Sarayı Müzesi’nde Fatih’e ait 5 kılıç ve bir meç yer alır. Sergilenen Fatih Sultan Mehmed’e ait kılıcın uzunluğu 126 santimetredir. Yuvarlak ve hafif eğri balık dişi kabzalı ve yıldız biçimli demir balçaklıdır. Namlu kısmı tek ağızlı, az eğri ve kalın sırtlıdır. Bir yüzünde altın kakma kıvrım dal ve Rumî bezemeler, diğer yüzünde Celî Sülüs hatla besmele, hamdele, salvele ve bir de dua bulunmaktadır.

7.Kanunları

7

Fatih Sultan Mehmed Kanunnâmesi’nin tarihî ve ilmî açıdan müstesna bir yeri vardır. İstanbul’u fethederek Osmanoğullarını bir cihan devleti haline getiren Fatih, teşkilât ve teşrifat kaidelerini de ilk defa bir araya toplatarak tarihe geçmiştir. Kanunnamesinin tek nüshası ise bugün Viyana Milli Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

 

Önceki MakaleSonraki Makale

1 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.