Mustafa Râkım Efendi’den 7 Hat Şaheseri

Osmanlı hat sanatının en önemli temsilcilerinden birisi hiç şüphesiz Mustafa Râkım Efendi’dir. Hat sanatına birçok yenilik kazandıran Râkım’ın bu alandaki kudretini ve yerini şu ifadeyle özetleyebiliriz: Mimar Sinan Türk mimarlığında ne yapmışsa, benzer atılımı Mustafa Râkım yazı sanatında yapmıştır. 19. asrın bu kuvvetli sanatkârının göz zevkimize hitap eden şaheserlerinden 7 tanesini sizlere sunuyoruz.

Şehid Sadrazamlar

Sadrazam demek padişahtan sonra devleti temsil ve idare eden ikinci adam demekti. Sırmalı kaftanlara, murassa silahlara, güzel koşumlu atlara herkesten …

Osmanlı Hanedanına Ev Sahipliği Yapan 7 Saray

600 yüz seneden fazla süren ömrünün ardından nice asırlık miraslar bırakan Osmanlı Devleti’nin sultanları da, halkı da yaşadıkları ve hükmettikleri yerleri en güzel şekilde imar etmeyi kendilerine vazife edinmişlerdi. Bu imar faaliyetleri dâhilinde yapılan en güzel mimari eserlerin başında Osmanlı sarayları gelmektedir. İşte tarih boyunca Osmanoğullarına ev sahipliği yapmış, nice günler görüp onca badire atlatmış 7 saray…